Baza wiedzy: WisyCom MFL i dystrybucja RF po światłowodzie

Transmisja sygnału RF po światłowodzie, która kiedyś wydawała się rzeczą niemożliwą, dziś staje się chlebem powszednim, choć dla wielu nadal jest owiana mgiełką tajemnicy. Firma WisyCom wyspecjalizowała się w dziedzinie transmisji RF na dalekie odległości, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Ich flagowe rozwiązanie to urządzenie MFL (wideband optical link), umożliwiające przesłanie (nadanie i odbiór) sygnału RF po światłowodzie.

MFL występuje w dwóch wersjach:

  • MFL – urządzenie stacjonarne rackowe (19″/1RU)
  • MFLC – urządzenie mobilne montowane w przenośnej walizce, z możliwością zasilania akumulatorowego

W każdym urządzeniu MFL są do dyspozycji moduły światłowodowe, które – w zależności od konfiguracji – pozwalają na odbiór lub wysłanie sygnałów RF dla mikrofonów bezprzewodowych oraz sygnałów zwrotnych (IEM). Ponadto urządzenie umożliwia wysłanie dodatkowych sygnałów przez opcjonalny moduł OMS zawierający porty Data+AUX.

Poniższe rysunki przedstawiają urządzenie stacjonarne MFL oraz mobilne MFLC (wraz z przykładem zabudowy):

Moduły nadawcze (T) i odbiorcze (R) pracują w tzw. III oknie światłowodowym o długości fali ok. 1500nm, co daje mniejsze tłumienie transmisji sygnału w stosunku do okna 1300nm. Obrazuje to poniższy rysunek, przedstawiający tłumienie fali w włóknie światłowodowym.

Jedno urządzenie MFL zapewnia transmisję do czterech (4) kanałów nadawczych RF w jednym światłowodzie (MFL-TTTT). Każdy moduł światłowodowy (bez względu na to, czy będzie modułem nadawczym T, czy odbiorczym R) ma swoją określoną (przypisaną) długość fali. Poszczególne kanały światłowodowe są oddalone co 20nm (separacja światłowodowa). Te cztery różne długości fal to cztery (4) kanały światłowodowe oznaczone odpowiednio przez producenta kolorami. Poniższa tabela przedstawia cały schemat (kolory/długości fal) kanałów/modułów w urządzeniu MFL.

Jak widać kolory te korespondują z tymi, których użyto w oznaczeniu na tylnej ściance urządzenia MFL. Możliwości,  jakie daje MFL dla nadania i odbioru sygnałów RF zostały pokazane poniżej. T oznacza moduł światłowodowy nadawczy, a R – odbiorczy – w urządzeniu MFL. Przykładowo: MFL-TTRR to urządzenie stacjonarne wyposażone w dwa moduły T (dla sygnałów RF systemu IEM) i dwa moduły R (dla sygnałów RF systemu mikrofonów).

Jeśli ktoś by sądził, że MFL jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla urządzeń nadawczych (np. MTK952) i odbiorczych (np. MRK980) firmy WisyCom, to znajduje się w błędzie. Standardowe złącza światłowodowe SC/APC oraz BNC umożliwiają połączenie MFL z urządzeniami firm trzecich.

Poniższy rysunek przedstawia jeden z przykładów symbiozy WisyCom i Shure dla rozwiązań przesyłu zwrotnych (IEM) w systemie PSM1000 z wykorzystaniem interfejsów światłowodowych MFL. W aplikacji wykorzystane zostały cztery (4) urządzenia WisyCom MFL-TTTT –  każde wyposażone w cztery (4) moduły nadawcze (T), co umożliwiło przesłania maksymalnie 16 torów zwrotnych (16 x IEM) do anten nadawczych w obszarze oddalonym od miejsca, w którym znajdują się nadajniki systemu IEM, na przykład o dwa czy pięć kilometrów.

Choć technologia CWDM, przy separacji kanałów co 20nm w światłowodzie, daje możliwość transportu większej ilości kanałów, to należy mieć na uwadze intermodulacje, jakie mogą powstać w wyniku transmisji sygnałów zwrotnych (IEM) w włóknie światłowodowym. Dlatego firma Wisycom ograniczyła ilość kanałów do czterech (4), co daje bezpieczną przestrzeń dla uniwersalności urządzenia w dziedzinie RF audio.

W przytoczonym przykładzie zaskakującym może być rozwiązanie z czterema (4) urządzeniami MFL-TTTT po stronie nadawczej i tylko jednym MFL-RRRR po stronie odbiorczej w trybie przesyłu sygnałów zwrotnych (IEM). Jest to możliwe TYLKO w przypadku, gdy używamy po stronie odbiorczej (MFL-RRRR) wzmacniacza MPA4, którego najważniejszą zaletą jest duża  liniowość i możliwość wzmocnienia oddzielnych nośnych bez problemu wystąpienia  intermodulacji. Możemy zatem wzmocnić wszystkie z 16 indywidualnych nośnych podzielonych na 4 grupy po 4 kanały każdy. Jest to JEDYNY przypadek, w którym jeden moduł odbiorczy (R) może odbierać cztery sygnały (4T).

Kolejny rysunek pokazuje możliwość rozwiązania dystrybucji IEM dla obszarów lokalnego oraz zdalnego (remote) przy zastosowaniu urządzeń WisyCom – tutaj nadajnika zwrotnej MTK952 (posiada DEDYKOWANE wyjście dla MFL).

Urządzeń MFL można używać dla kontroli kilku obszarów pracy, co zdecydowanie ułatwia pracę inżynierów, którzy teraz mogą mieć ustawiony sprzęt nadawczo/odbiorczy (zwrotne/mikrofony bezprzewodowe) w jednym miejscu. Dzięki firmie WisyCom i jej rozwiązaniom klasy MFL/MFLC dla dystrybucji sygnałów RF po światłowodzie możemy kontrolować obszar lokalny i kilka obszarów zdalnych. Wyobraźmy sobie wszelkie produkcje plenerowe, podczas których mieliśmy zdefiniowanych kilka lokalizacji pracy, i dotychczas w każdym z tych miejsc należało postawić odpowiednio dostrojone odbiorniki i nadajniki, aby umożliwić bezawaryjne przechodzenie prowadzących między tymi miejscami. Dzięki MFL i użyciu dodatkowych urządzeń firmy WisyCom, jak MAT288 oraz LFA, mamy możliwość zdalnego zarządzania antenami odbiorczymi (sterowanie wzmocnieniem/tłumieniem oraz przełączaniem zestawu filtrów dla ograniczenia pasma odbioru sygnału) i kontroli z jednego miejsca pracy całego systemu rozproszonego w tych obszarach. Ponadto zastosowanie urządzenia o nazwie MPA4 w obszarze zdalnym umożliwia wzmocnienie sygnałów zwrotnych (IEM) przesyłanych po światłowodzie. Więcej o dodatkowych akcesoriach i urządzeniach WisyCom oraz dystrybucji RF przeczytacie w kolejnych odsłonach naszego bloga. Zachęcamy do lektury.

Jeśli zainteresował Cię temat dystrybucji RF po światłowodzie, zapraszamy do kontaktu z firmą Pawlaki pro Audio. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.